Slide background

Producentem samolotu odrzutowego FLARIS LAR 1 jest firma Metal-Master.

Przedsiębiorstwo zostało założone przez Sylwię i Rafała Ładzińskich w 2000 roku.
Realizuje między innymi innowacyjne linie montażowe, na których wykonywane są
podzespoły elektryczne samochodów osobowych.

Metal-Master

Metal-Master,wytwarzając samoloty w kategorii S1, jest swego rodzaju inkubatorem rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych. Jest producentem wyrobów lotniczych, zajmuje się ich prototypowaniem, konstrukcją i optymalizacją nowych wersji.

FLARIS Sp. z.o.o.

Natomiast produkcją wysokoseryjną zajmie się założona w listopadzie 2012 r. firma FLARIS Sp. z o.o. Powołana spółka jest odpowiedzialna również za promocję i sprzedaż produktów sygnowanych marką FLARIS.

Samolot odrzutowy FLARIS LAR 1 jest pierwszą konstrukcją lotniczą Metal-Master, która wprowadza na międzynarodowy rynek lotniczy nową markę. W przyszłości marką FLARIS będą sygnowane także inne, równie innowacyjne produkty.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Od 2009 roku Metal-Master realizuje projekt „Opracowanie i wdrożenie do produkcji małego samolotu odrzutowego klasy Business Jet PKWiU 30.30.33” współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach działanie 1.4 wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii oraz działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.

Projekt  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Od 2013 roku Flaris Sp. z o.o. wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2015 1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe w charakterze Konsorcjanta Biznesowego

logos_flaris